İslam Felsefesi Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Türk üniversitelerindeki İslam Felsefesi sahasında çalışan akademisyenlerin katılımıyla 9-11 Ekim tarihleri arasında İslam Felsefesi Ana Bilim Dalı Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. S. Kemal Sandıkçı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ve ülkemizin çeşitli üniversitelerinden 70'i aşkın akademisyenin katıldığı etkinlikte bir konuşma yapan Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, toplantıdan verimli sonuçlar çıkacağına inancının tam olduğunu söyledi.

Koordinasyon toplantısının "Türk akademyası ve İslam felsefesi" başlıklı ilk oturumunda panelistler Prof. Dr. İlhan KUTLUER ve Prof. Dr. Hüseyin SARIOĞLU tarafından Türk akademyasında İslam felsefesinin yeri ve İslam felsefecilerinin yaşadığı sorunlar üzerine konuşuldu. Oturum başkanlığını ise Prof. Dr. Bayram Ali ÇETİNKAYA yaptı.

Öğleden sonraki oturumda ise "İslam felsefesi tarih yazıcılığının sorunları" ele alındı. Konuşmacı Doç. Dr. Cüneyt KAYA, İslam felsefesi tarih yazımında alan ve kapsam sorununu incelerken, Doç. Dr. Ömer TÜRKER İslam felsefesinde ekol ve dönemlerin adlandırma sorunu üzerinde durdu.

Etkinliğin ikinci gününün ilk oturumunda Prof. Dr. Fehrullah TERKAN, İslam felsefesi disiplini araştırmalarında hangi konuların, hangi sebeplerle öne çıktığını inceleyen bir sunum yaptı. İkinci konuşmacı Doç. Dr. Gürbüz DENİZ İslam felsefesi klasiklerinin tenkitli neşir ve tercüme faaliyetlerine dair genel bir panorama sundu.

Etkinliğin son oturumunda Prof. Dr. Mevlüt UYANIK lisans ve lisansüstü çalışmalarda karşılaşılan sorunların tespiti ve çözüm önerileri üzerinde durdu. Yrd. Doç. Dr. Şenol KORKUT ise İslam felsefesi eğitiminde ders materyallerinin mevcut durumunu değerlendirdi ve yeni önerilerde bulundu. Sunulan tebliğlerin ardından yapılan ve konuların farklı perspektif ve katkılarla zenginleşmesini sağlayan müzakereler, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.